Volledigheid topfunctionarissen gemeenten - Vervanging (formeel) en commissiegriffiers

Discussie gestart door WouterBWouterB .
Begonnen op . Geplaatst in categorie: Topfunctionarissen.

Ten aanzien van volledige vermelding topfunctionarissen voor gemeenten heb ik de volgende vragen naar aanleiding van eerdere uitspraken "vraag en antwoord" als vanuit de functieomschrijving van griffier uit de gemeentewet. Betreft de volgende 2 vragen die beide betrekking hebben volledige verantwoording van de topfunctionarissen:

  1. Voor een gemeente is naast de raadsgriffier eveneens formeel een vervanging benoemd (zowel qua aanstelling als gepubliceerd op de website van de gemeente). Deze vervanging heeft feitelijk niet plaatsgevonden in de praktijk. In een eerdere vraag en antwoord (Wat is doorslaggevend voor het zijn van topfunctionaris: de formele of feitelijke situatie?) blijkt dat het sowieso moet bij een formele situatie. Dit geeft de volgende vraag:

Dient deze vervanging van de raadsgriffier als topfunctionaris te worden gekwalificeerd (bij formele aanstelling of als dit uit organisatiestructuur blijkt) en opgenomen te worden in de WNT-verantwoording?

     2. Voor een gemeente is naast de raadsgriffier ook een commissiegriffier aangewezen. In de gemeentewet betreft de omschrijving van een griffier artikel 107a als volgt: De griffier staat de raad en de door de raad ingestelde commissies bij de uitoefening van hun taak terzijde. Dit geeft de volgende vraag:

Dient de gemeente eveneens de commissiegriffier (naast een aangestelde raadsgriffier) als een topfunctionaris te verantwoorden in het WNT-model?  Aangezien uit de gemeentewet blijkt dat een griffier zowel ondersteuning geeft aan de Raad als aan de commissies ingesteld door de Raad (in dit geval zijn deze taken bij de gemeente gesplitst over 2 griffiers).

Bij voorbaat dank en zie uit naar de beantwoording.

Reacties

  • De reactie van HelpdeskWNTHelpdeskWNT .
    Lid van de Redactie Min. BZKArray Reactie geschreven op .
    Bij de gemeenten zijn alleen de secretarissen en de griffiers aangewezen als topfunctionaris. Dit volgt uit artikel 1.1, onderdeel b, onder 2°, van de WNT. Zie ook artikel 4.1, eerste lid, van de Beleidsregels WNT 2018.


Deze discussie is gesloten.