overgangsrecht en afkoop van vakantie-uren

Discussie gestart door OuafaOuafa .
Begonnen op . Geplaatst in categorie: Overgangsrecht.

 

Graag willen wij jullie een vraag voorleggen waar wij tot op heden nog geen eenduidig antwoord op hebben kunnen vinden. Wij vragen ons af hoe het precies zit met het overgangsrecht en afkoop van vakantie-uren. Onze specifieke vraag luidt als volgt:

 

Stel dat de hele brutering van de vakantie-uren wordt toegerekend aan 2016 (of 2017) en daarmee de WNT-norm wordt overschreden. Geldt voor deze overschrijding dan het overgangsrecht?

 

Deze vraag hebben we al eens eerder aan u voorgelegd maar het antwoord dat wij toen ontvingen (zie e-mail hieronder) maakt het voor ons niet duidelijk of het overgangsrecht van toepassing is of niet. Aangezien dit wel gevolgen kan hebben voor de organisatie, leggen wij deze vraag nogmaals voor.

 

Wij horen het graag.

 

Alvast bedankt!

Reacties

  • De reactie van HelpdeskWNT#1HelpdeskWNT#1 .
    Lid van de Redactie Min. BZKArray Reactie geschreven op . ( mei 2017 aangepast . )

    De afkoop van verlof wordt tot de bezoldiging gerekend. Indien hierdoor de norm (verder) wordt overschreden, is dat onder het overgangsrecht alleen toegestaan voor zover de verhoging zelf alsmede de wijze van berekening daarvan voort­vloeien uit voor de inwerkingtreding van de wet gemaakte afspraken (artikel 7.3 lid 1 WNT). Bij afkoop van verlof is dat in beginsel niet het geval. Immers, de verhoging vloeit niet dwingend voort uit de bezoldigingsafspraken, maar is afhankelijk van het intreden van een nadere voorwaarde / keuzemoment (opnemen of afkopen). Bovendien staat de hoogte van het bedrag dat met de verhoging is gemoeid niet op voorhand vast. Als de bezoldiging van de topfunctionaris al boven de norm zit, kan hij dus geen verlofuren meer verkopen. Hij/zij kan ervoor kiezen de verlofdagen gewoon op te nemen; dit recht vloeit rechtstreeks voort uit de bezoldigingsafspraken en het uitoefenen ervan heeft geen invloed op de hoogte van de bezoldiging. Een andere mogelijkheid is om de afkoop van verlof toe te rekenen aan een voorgaand kalenderjaar, mits in dat jaar het bezoldigingsmaximum nog niet bereikt is (zie artikel 3 van de Uitvoerings­regeling WNT).

    De regelgeving met betrekking tot het overgangsrecht en de rekentool kunt u vinden op : https://www.topinkomens.nl/actueel/nieuws/2017/02/28/rekentool-afbouw-overgangsrecht-wnt

Deze discussie is gesloten.