Correctie fout

Discussie gestart door ErikErik .
Begonnen op . Geplaatst in categorie: Overig.

In de jaarrekening van vorig jaar is nu geconstateerd dat de bezoldiging voor een te laag bedrag is vermeld. Dit leidt echter niet tot een onverschuldigde betaling door de instelling. De bezoldiging blijft ruim binnen het maximum. Uit uw website is onduidelijk of de accountant een melding van de onjuiste presentatie van het bezoldiging moet doen. Op grond van hetgeen ik lees in Documenten (onderdeel Wat moet een WNT-instelling doen als fouten worden geconstateerd in de WNT-verantwoording, nadat deze is vastgesteld? - situatie 2) ben ik van mening van niet. Is dit juist?

Reacties

  • De reactie van HelpdeskWNT#1HelpdeskWNT#1 .
    Reactie geschreven op .
    De accountantsmelding: Naast een controlerende taak heeft de accountant in de WNT een meldingsplicht bij een overschrijding van het bezoldigingsmaximum en als de terugvordering niet in het financieel verslaggevingsdocument is opgenomen. De accountant meldt de vordering aan de minister van BZK. In uw voorbeeld is geen sprake van een overschrijding. Een accountantsmelding kan dus achterwege blijven. Wel dienen de correctiemaatregelen genoemd op : https://www.topinkomens.nl/documenten/vragen-en-antwoorden/foutherstel uitgevoerd te worden.
Deze discussie is gesloten.