stijging werkgeverspremies pensioenen

Discussie gestart door GerardbootGerardboot .
Begonnen op . Geplaatst in categorie: Bezoldiging.

ABP verhoogt de pensioenpremies voor werkgevers in de komende jaren sterk. Dit leidt tot salarisverlaging voor WNT-ers op het maximum, omdat deze premie een looncomponent is. De jaarlijkse correctie van het WNT-maximum corrigeert dit niet: die loopt via de loonontwikkeling overheid, en premiestijging voor werkgevers wordt niet via cao-loonstijging aan werknemers gecompenseerd. Voor 2014 is het WNT-maximum apart aangepast voor dergelijke premiewijzigingen. Gaat dat in 2017 opnieuw gebeuren? 

Reacties

Deze discussie is gesloten.