publicatieplicht bij waarneming functie topfunctionaris

Discussie gestart door MarcelBennenbroekMarcelBennenbroek .
Begonnen op . Geplaatst in categorie: Overig.

Vraag: Welke gegevens moeten wij in de jaarrekening vermelden van een functionaris die als waarnemend gemeentesecretaris heeft gewerkt gedurende drie maanden.

 Concrete situatie:

 1. Een medewerker, die al in ambtelijke dienst was, is door het college van B&W benoemd als waarnemend gemeentesecretaris na vertrek van de zittende gemeentesecretaris. Na aanstelling van een nieuwe gemeentesecretaris vervult deze medewerker weer zijn ‘oude’ functie in ambtelijke dienst.

 2. Moeten wij voor deze waarnemingsperiode de bezoldiging van deze waarnemend gemeentesecretaris in het kader van de WNT melden in de jaarrekening 2016 ? Wij denken van wel. Klopt dat ? 

 3. Indien we dat moeten melden is de vraag is wat we dan precies moeten melden in de jaarstukken:

  1. Moeten we de bezoldiging van deze waarnemend gemeentesecretaris over alleen zijn waarnemingsperiode van 3 maanden melden, of over het gehele jaar omdat hij wel het gehele jaar in dienst is geweest bij de gemeente ?

  2. Moeten we vergelijkbare bezoldigingsgegevens over voorgaand jaar melden, gegeven het feit dat hij in het voorgaand jaar geen topfunctionaris was ?

  3. Moeten wij van deze medewerker vanaf jaarrekening 2017 zijn bezoldiging melden omdat hij vanuit zijn waarnemingsperiode ‘gewezen topfunctionaris’ is. Geldt dat dan tot einde dienstverband ?

Reacties

 • De reactie van HelpdeskWNTHelpdeskWNT .
  Lid van de Redactie Min. BZKArray Reactie geschreven op .

  U heeft vragen over de wijze waarop de WNT-gegevens van een waarnemend gemeentesecretaris moet opnemen in uw jaarrekening. Het klopt inderdaad dat u de bezoldiging van de waarnemend gemeentesecretaris over de waarnemingsperiode van drie maanden dient op te nemen in uw WNT-verantwoording over 2016. In de rest van het jaar was hij of zij niet-topfunctionaris. De bezoldiging van niet-topfunctionarissen dient alleen openbaar te worden gemaakt als het wettelijk bezoldigingsmaximum te boven gaat. U hoeft geen vergelijkende bezoldigingsgegevens over 2015 op te nemen, omdat hij of zij in 2015 geen topfunctionaris was. Vanaf 2017 dient u de betreffende medewerker inderdaad tot einde dienstverband als gewezen topfunctionaris in op te nemen in de WNT-verantwoording.Deze discussie is gesloten.