Nieuw contract

Discussie gestart door WestraWestra .
Begonnen op . Geplaatst in categorie: Overgangsrecht.
Geachte heer, mevrouw,

Ik wil graag de volgende casus voorleggen:
Een zorgbestuurder heeft arbeidscontract afgesloten van 1 juli 2014 tot en met 30 juni 2018 met een vast jaarsalaris gedurende deze vier jaar en een leaseauto. Als alle bezoldigingscomponenten (bruto jaarsalaris, pensioen en bijtelling leaseauto) bij elkaar opgeteld worden komt de bestuurder boven de WNT-2 norm maar blijft wel onder de WNT-1 norm. 

Vraag 1. Klopt het dat, in het kader van het overgangsrecht, de huidige bezoldiging tot en met 31 december 2019 kan worden behouden en de afbouw start per 2020.
Vraag 2. Wat zijn de consequenties als de fiscale bijtelling van de leaseauto hoger wordt (door nieuw af te sluiten leasecontract of hogere bijtelling door veranderende wet- en regelgeving)?

In de arbeidsovereenkomst is gesteld dat bij goed funtioneren (wat het geval is) de arbeidsovereenkomst omgezet kan worden in onbepaalde tijd.

Vraag 3. Als de arbeidsovereenkomst per 1 juli 2018 wordt omgezet naar onbepaalde tijd waarbij de bezoldigingsafspraken gelijk zijn aan het arbeidscontract van bepaalde tijd geldt dan nog steeds het overgangsrecht zoals bij vraag 1 is beschreven.

Alvast bedankt.

Reacties

Deze discussie is gesloten.