Sectorale onderwerpen

Zoals onderwijs, de woningcorporaties of de zorg. Of stel uw vraag via respectievelijk ico@duo.nl, postbus.WNTcorporaties@minbzk.nl, of normeringtopinkomens@minvws.nl. Deze categorie wordt niet door de HelpdeskWNT gevolgd.

Discussies binnen deze categorie