Huisregels

Welkom op het Forum Uitvoering Wet Normering Topinkomens. Om actief deel te nemen aan het forum moet u zich registreren. Door het registreren op het forum, gaat u akkoord met onderstaande voorwaarden.

A. Op dit forum is het volgende niet toegestaan:

• Strafbare, vulgaire, lasterlijke, haatdragende, bedreigende of seksueel georiënteerde berichten.
• Racistisch, antisemitisch, fel extremistisch, seksistisch taalgebruik of schuttingtaal.
• Niet functionele, onsmakelijke of gewelddadige afbeeldingen en onnodig schokkend materiaal.
• Commerciële reclame en spam
• Berichten met persoonlijke gegevens (als namen, telefoonnummers, adresgegevens etc.) en andere privacygevoelige informatie.
• Posten onder verschillende namen met de bedoeling een discussie een bepaalde kant op te sturen.
• Afwijken van het onderwerp Wet normering topinkomens
• Voorleggen van specifieke casussen (over specifieke instellingen) of het stellen van registervragen. Het forum is bedoeld voor algemene toepassingsvragen over de Wet normering topinkomens.

B. Handelen in strijd met punt A kan leiden tot tijdelijke of permanente verbanning van het forum (IP-ban). In voorkomende gevallen worden Justitie en de betrokken serviceprovider op de hoogte gesteld.

C. De redactie (moderators en webmaster/administrators) geven niet noodzakelijkerwijs de mening van de rijksoverheid weer.

D. De redactie heeft het recht alle geplaatste inhoud te verwijderen, te bewerken of te verplaatsen en heeft het recht discussie te sluiten op het moment dat zij dit passend vindt.

E. De redactie spant zich in om ongewenst materiaal zo snel mogelijk te verwijderen van de site. De redactie bepaalt wat ongewenst is. Het is niet mogelijk om ieder bericht onmiddellijk te controleren. Evenmin is de redactie 24 uur per dag, 7 dagen per week, in de gelegenheid om het forum te modereren.

F. Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor de berichten die zij op het forum plaatsen. De redactie is niet aansprakelijk voor de inhoud van de berichten van gebruikers. De redactie is evenmin aansprakelijk voor schade geleden door het gebruik van deze site of de inhoud van de berichten op het forum.

G. Het forum is op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor enige schade geleden door het gebruik van dit forum of de inhoud van berichten van de gebruikers.

H. Klachten over de toepassing van deze Forumregels kunt u aan de redactie (wnt@minbzk.nl) mailen. Inhoudelijke vragen via dit account worden niet behandeld.

I. Deze regels kunnen te allen tijde door de redactie worden aangevuld of gewijzigd.