Enquete

Enquête waardering forum uitvoering Wet normering topinkomens

U heeft gebruik gemaakt van het forum uitvoering Wet normering topinkomens. Graag horen wij wat u goed, maar ook wat u aan verbetering vatbaar vindt aan het forum uitvoering Wet normering topinkomens. Uw suggesties zijn erg waardevol om het forum zo bruikbaar en gebruiksvriendelijk mogelijk te maken voor u en onze andere bezoekers.

Met onderstaande link komt u op onze enquete waar u d.m.v. het beantwoorden van een aantal vragen ons een waardevol inzicht kunt geven over de mogelijke verbeterpunten voor het forum. De enquete opent in een nieuw tabblad en het invullen duurt slechts enkele minuten

naar de enquete