Invloed CAO

Discussie gestart door JJKramerJJKramer .
Begonnen op . Geplaatst in categorie: Bezoldiging.
Zijn salarisverhogingen in CAO nog van invloed op tussentijdse verhogingen van bezoldiging RvB en RvT?

Reacties

 • De reactie van HelpdeskWNT#1HelpdeskWNT#1 .
  Reactie geschreven op .

  De bezoldiging van leden van de RvB is genormeerd in relatie tot de geldende bezoldigingsnorm. Een CAO heeft hierop, voor de WNT, geen invloed. De geldende norm blijft van kracht.
  E.e.a. kunt u nalezen op: https://www.topinkomens.nl/vraag-antwoord/vraag-en-antwoord/wat-is-de-maximale-bezoldiging-van-leden-van-een-raad-van-toezicht-of-een-raad-van-commissarissen-topfunctionaris-toezichthouder


 • De reactie van HenkJanvandenBoschHenkJanvandenBosch . WNTadvies.nl
  Reactie geschreven op . ( oktober 2017 aangepast . )
  Het komt regelmatig voor dat een salarisverhoging in de CAO wel van invloed is op tussentijdse verhogingen van de bezoldiging van een RvB.
  Als in de arbeidsovereenkomst is vastgelegd dat de CAO-verhogingen worden gevolgd, dan kan deze afspraak gewoon worden uitgevoerd, tenzij er overgangsrecht van toepassing is. 
  Als er sprake is van overgangsrecht, dan kan deze afspraak gedurende de eerste vier jaar van het overgangsrecht worden uitgevoerd. 
  Het komt in de praktijk zelden voor dat de bezoldiging van een RvT is gekoppeld aan een CAO-ontwikkeling. 
 • De reactie van HelpdeskWNT#1HelpdeskWNT#1 .
  Reactie geschreven op . ( oktober 2017 aangepast . )

  In aanvulling op bovenstaande reactie het volgende: 

  Tussentijdse verhoging van bezoldiging als gevolg een CAO heeft geen invloed op het algemene WNT-maximum. Verhogingen als gevolg van CAO spelen alleen een rol bij overgangsrecht en ontslaguitkeringen. Het maximum van artikel 2.3 en alle daarvan afgeleide maxima (zo ook die van toezichthouders) worden niet verhoogd bij een CAO-verhoging.

   

Deze discussie is gesloten.