consolidatie

Discussie gestart door keeskees .
Begonnen op . Geplaatst in categorie: Overig.

Ik wil de volgende casus voorleggen:

 

Er is sprake van een stichting met een 100% dochter (een besloten vennootschap). De stichting krijgt een ruime subsidie van de gemeente en voldoet aan de vereisten om WNT gegevens op te nemen. De BV hoeft dat n.m.m. niet. De RvT is ingeschreven bij de stichting en niet bij de BV. In 2016 neemt men € 7.000 lasten voor de RvT bij de stichting als kosten, maar daarnaast zijn door de BV bedragen betaald aan de leden van de RvT. Totaal is aan de leden € 14.000 betaald. De klant stelt dat er sprake is van een geconsolideerde opgave WNT.

-       De leden van de RvT zijn bij de KvK niet ingeschreven bij de BV

-       De stichting en de BV kennen voor de jaarrekening geen consolidatieplicht (beide erg klein)

Indien men de leden van de RvT vanuit de stichting had betaald en de kosten doorbelast had was hetzelfde bereikt, maar ook dan kun je de vraag stellen of de stichting wel de lasten draagt.

 

Ik twijfel dus of in het WNT overzicht € 14.000 vermeld moet worden.

Reacties

 • De reactie van HelpdeskWNT#1HelpdeskWNT#1 .
  Reactie geschreven op .

  Bij de beantwoording van uw vraag gaan wij uit van de door u gestelde gegevens. U schetst dat de leden van de raad van toezicht vergoedingen ontvangen vanuit zowel een stichting als een BV die een 100% dochter is van de stichting. U geeft aan dat enkel de stichting onder de WNT valt. De leden van de raad van toezicht vervullen slechts bij de stichting een toezichthoudende functie, en verrichten geen werkzaamheden bij/voor de BV. Op basis van wat u schetst, is er geen sprake van een doorbelasting van de kosten van de BV aan de stichting. Er is vanuit de WNT bezien geen grond om de vergoedingen die de leden van de Raad van Toezicht van de BV ontvangen tot de bezoldiging te rekenen.

   

  Vergoedingen aan topfunctionarissen vanuit andere organisaties die niet onder de WNT vallen, tellen alleen mee voor de normering als er sprake van een zogenoemde gelieerde rechtspersoon. Zie https://www.topinkomens.nl/vraag-antwoord/vraag-en-antwoord/moet-voor-de-toetsing-aan-de-bezoldigingsnorm-de-bezoldiging-worden-meegeteld-uit-functies-van-de-topfunctionaris-bij-andere-organisaties-die-niet-onder-de-wnt-vallen. Daarvan zou in dit geval sprake zijn als (1) de stichting onder de WNT valt omdat deze is vermeld op bijlage 1 of 2 bij de wet en (2) de BV is opgericht door de stichting of de stichting invloed van betekenis heeft op de BV en (3) de leden van de raad van toezicht tevens een functie zouden vervullen bij de BV.

   

Deze discussie is gesloten.