herroepen vrijwillige verlaging van bezoldiging

Discussie gestart door JPMJanssenJPMJanssen .
Begonnen op . Geplaatst in categorie: Overgangsrecht.
Kan een functionaris zijn eerder gedane vrijwillige wijziging (verlaging) van zijn bezoldiging  herroepen en weer herstellen tot het oorspronkelijk niveau van het vastgestelde overgangsrecht?

Reacties

  • De reactie van HelpdeskWNT#1HelpdeskWNT#1 .
    Reactie geschreven op .
    Vrijwillige wijzigingen in de bezoldiging of de ontslaguitkering die een verlaging inhouden van door het overgangsrecht gerespecteerde afspraken, doen geen afbreuk aan de toepasselijkheid van het overgangsrecht.
    Het volgende dient wel in acht te zijn genomen:
    Bij herbenoeming vervalt in beginsel het overgangsrecht. Een uitzondering geldt uitsluitend in het geval waarin sprake is van een arbeidsovereenkomst of aanstelling voor onbepaalde tijd of met een looptijd tot na de herbenoeming en de bezoldiging en de ontslaguitkering niet worden verhoogd.                           


Deze discussie is gesloten.