Overgangsrecht bij nieuw contract gevolgd door inwerkingtreding WNT

Discussie gestart door PeterPeter .
Begonnen op . Geplaatst in categorie: Sectorale onderwerpen.

Casus: Begin boekjaar wordt een nieuwe rechtspersoon opgericht. De bezoldiging van de bestuurder ligt boven de WNT-norm.

Bij oprichting van de rechtspersoon is het aannemelijk dat een WTZi-toelating wordt aangevraagd op basis van de verwachte activiteiten. De erkenning wordt binnen een jaar daadwerkelijk verleend.

Kan in dit geval worden geopteerd voor de overgangstermijn van 4 jaar - vanuit de redenatie dat de WNT pas van toepassing is geworden nadat bestuurder al enige tijd in dienst was?


Reacties

  • De reactie van HelpdeskWNT#1HelpdeskWNT#1 .
    Reactie geschreven op .
    Uw vraag heeft betrekking op het domein Zorg van het ministerie van VWS. Deze vragen dienen te worden gesteld aan de desbetreffende Helpdesk van het CIBG. U kunt uw vraag aan hen stellen op: normeringtopinkomens@minvws.nl
Deze discussie is gesloten.