Is verlaging bezoldiging door aftopping pensioenopbouw een vrijwillige verlaging?

Discussie gestart door HenkJanvandenBoschHenkJanvandenBosch .
Begonnen op . Geplaatst in categorie: Overgangsrecht.

Volgens de Beleidsregels 2018 (artikel 11a, lid 2) mag bij de afbouw rekening worden gehouden met eerdere vrijwillige verlagingen. Het is niet verder gedefinieerd wat onder vrijwillig moet worden verstaan.

Het gaat om de volgende situatie.

De pensioenopbouw van een topfunctionaris is in 2015 vanwege nieuwe fiscale regels afgetopt op een salaris van € 100.000. De pensioenpremie en de bezoldiging komt daardoor in 2015 € 3.000 lager uit dan in 2014.

Er is in 2015 geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid binnen het WNT-overgangsrecht om een compensatie toe te kennen voor de aftopping van het pensioen. De topfunctionaris en de Raad van Toezicht hebben afgezien van deze mogelijkheid om daarmee alvast vooruit te lopen op de afbouw.

Is de verlaging van de bezoldiging in 2015 dan ook een vrijwillige verlaging, waarbij artikel 11a lid 2 van de Beleidsregels WNT 2018 kan worden toegepast?

Reacties

  • De reactie van HelpdeskWNTHelpdeskWNT .
    Lid van de Redactie Min. BZKArray Reactie geschreven op .
    Indien partijen hebben afgezien van de mogelijkheid van compensatie voor de aftopping van het pensioen, waar op grond van het overgangsrecht recht op bestaat of bestond, is er inderdaad sprake van een vrijwillige verlaging conform artikel 11a, lid 2 van de Beleidsregels 2018 (artikel 11a, lid 2, in combinatie met artikel 11, lid 5, derde volzin, Beleidsregels WNT 2018).Deze discussie is gesloten.