Sabbatical of studieverlof

Discussie gestart door NtBNtB .
Begonnen op . Geplaatst in categorie: Bezoldiging.
Is het onder de WNT toegestaan een topfunctionaris een sabbatical of studieverlof (dat vervolgens zelf kan worden ingevuld) toe te kennen met doorbetaling van bezoldiging. Tijdens de sabbatical/het studieverlof zal de topfunctionaris geen werkzaamheden verrichten. Dient de parttime factor dan op nul te worden gesteld of is sprake van een uitkering wegens beëindiging van het dienstverband? In dat laatste geval: waar is dat dan op gebaseerd? Artikel 2.10 lid 3 spreekt immers over vrijstelling van werk vooruitlopend op het einde van het dienstverband. Van een einde van het dienstverband is in deze geen sprake.

Reacties

  • De reactie van HelpdeskWNTHelpdeskWNT .
    Lid van de Redactie Min. BZKArray Reactie geschreven op .

    De WNT stelt specifieke regels bij vrijstelling van werk / non-activiteit vooruitlopend op het einde van het dienstverband (artikel 2.10, derde lid, WNT). Dat is in uw casus niet aan de orde. De betalingen tijdens het sabbatical/studieverlof worden tot de bezoldiging gerekend en kwalificeren niet als uitkering wegens beëindiging van het dienstverband. Het bezoldigingsmaximum geldt naar rato van de omvang en de duur van het dienstverband. Voor de omvang van dienstverband c.q. de deeltijdfactor kan in beginsel worden uitgegaan van de formeel overeengekomen deeltijdfactor, mits deze overeenkomt met de werkelijke arbeidsduur. Of daar bij de sabbatical/studieverlof in dit specifieke geval ook van uit kan worden gegaan, kan aan de hand van de informatie in uw vraag niet worden beoordeeld. Voor meer uitsluitsel kunt u ons verzoeken uw casus te laten beoordelen. Zie https://www.topinkomens.nl/vraag-antwoord/voorlopig-oordeel.

Deze discussie is gesloten.