WNT digitaal publiceren, entiteit zonder website

Discussie gestart door JVeraartJVeraart .
Begonnen op . januari 2018 aangepast Geplaatst in categorie: Overig.
Goedemiddag,

Vanaf 2018 is het verplicht voor WNT-instellingen om de WNT-verantwoording te publiceren op hun website (zie ook https://www.topinkomens.nl/vraag-antwoord/vraag-en-antwoord/moeten-wnt-gegevens-digitaal-worden-gemeld)

Nu loop ik tegen het volgende praktische probleem aan. Een klant van mij (De entiteit betreft een samenwerkingsverband tussen diverse gemeenten) beschikt niet over een eigen website, wat tevens ook voor de bedrijfsvoering niet nodig is. Moet er speciaal voor de WNT-verantwoording een website opgetuigd worden, of mag in dit geval de digitale publicatie op een website achterwege blijven?

Alvast bedankt!

Reacties

  • De reactie van HelpdeskWNTHelpdeskWNT .
    Lid van de Redactie Min. BZKArray Reactie geschreven op . ( januari 2018 aangepast . )
    De betreffende regel (artikel 5c, tweede lid, Uitvoeringsregeling WNT) schrijft voor dat de WNT-verantwoording op een algemeen toegankelijke wijze via internet openbaar moet worden gemaakt. Daaraan kan ook worden voldaan als publicatie op een andere dan een eigen website plaatsvindt. In de toelichting bij dat artikel wordt als voorbeeld een gemeenschappelijke voorziening van een brancheorganisatie genoemd (zie de artikelsgewijze toelichting bij artikel I, onderdeel D https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-70474.html). In uw geval zou de WNT-verantwoording van het samenwerkingsverband kunnen worden gepubliceerd op de websites van één of meer van de deelnemende gemeenten. Er moet dan wel voor worden gezorgd dat de WNT-verantwoording binnen de basisstructuur van de desbetreffende website(s) wordt geplaatst en niet op een afgezonderde pagina of een afwijkend (sub)domein. Binnen de basisstructuur moet tevens worden gekozen voor een logische plaatsing, bijvoorbeeld bij informatie over de organisatie of bij overige verantwoordingsdocumenten. Ook moet de vindbaarheid via zoekmachines geborgd zijn.
Deze discussie is gesloten.