Openbaarmaking WNT-verantwoording of het gehele financiële verslaggevingsdocument?

Discussie gestart door markmark .
Begonnen op . Geplaatst in categorie: Overig.

Ik heb een vraag over het openbaar maken van de WNT-verantwoording. In artikel 4.1 lid 4 van de WNT staat dat “het genoemde financieel verslaggevingsdocument wordt openbaar gemaakt.”.  Het financieel verslaggevingsdocument wordt in de WNT in het kort aangeduid als jaarverslag. Vervolgens lees ik in artikel 5c lid 2 van de uitvoeringsregeling dat de gegevens zoals bedoeld in artikelen 5 en 5a (zijnde de WNT-verantwoording) openbaar moeten worden gemaakt.  Ook lees ik in het controleprotocol WNT 2017: “WNT-instellingen dienen uiterlijk 1 juli 2018 hun WNT-verantwoording over het kalenderjaar 2017 via internet…”.

Mijn vraag is: wat moet nu gepubliceerd worden: het gehele financiële verslaggevingsdocument of alleen de WNT-verantwoording?

Reacties

Deze discussie is gesloten.