publicatieplicht WNT-instelling voor ingeleende niet topfunctionarissen (uitzend / payroll)

Discussie gestart door eyspeldereyspelder .
Begonnen op . Geplaatst in categorie: Overig.

 Ik heb de volgende vragen
- Het inkomen van werknemers die geen topfunctionaris zijn maar wel een bezoldiging ontvangen boven het algemene maximum uitkomt, moet ook worden gepubliceerd. Geldt dit ook voor inhuur (bijv ZZP’ers, payrollers en uitzendkrachten) die geen topfunctionarissen zijn?

- Antwoord: In mijn optiek is het zo dat hier artikel 5a alleen een publicatieplicht heeft voor niet topfunctionarissen die in dienstbetrekking zijn. Indien een WNT-plichtige rechtspersoon medewerkers via een uitzendbureau / payroll inhuurt, dan hebben deze medewerkers geen dienstverband bij de inlenende WNT-plichtige instelling, maar bij een uitzendbureau / payrollbedrijf. Er geldt dan geen publicatieplicht?


- Voor deze externe (inhuur medewerkers) welke uurtarief mogen wij voor top- en niet topfunctionarissen max berekenen willen wij onder het algemene maximum vallen?

Antwoord: Is dat ook 182 euro per uur in 2018?

Reacties

  • De reactie van HelpdeskWNTHelpdeskWNT .
    Lid van de Redactie Min. BZKArray Reactie geschreven op .


    Op grond van artikel 4.1, tweede lid, van de WNT en artikel 5a van de Uitvoeringsregeling WNT 2018 dient inderdaad de bezoldiging van een niet-topfunctionaris in dienstbetrekking openbaargemaakt te worden, indien deze bezoldiging het toepasselijk WNT-bezoldigingsmaximum, zoals bepaald in artikel 2.3, eerste lid, van de WNT, overschrijdt. Zie hierover onze Q&A: https://www.topinkomens.nl/vraag-antwoord/vraag-en-antwoord/is-de-wet-ook-van-toepassing-op-niet-topfunctionarissen-bij-een-wnt-instelling Dit geldt inderdaad niet voor niet-topfunctionarissen zonder dienstbetrekking.

    Met ingang van 1 januari 2016 bestaat de normering voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking voor de eerste twaalf kalendermaanden van de functievervulling uit twee onderdelen. Er geldt een maximum uurtarief (in 2018 is dit €182) en een absoluut maximum op basis van het aantal kalendermaanden waarin is gewerkt. Voor de eerste zes maanden waarin gewerkt wordt, wordt gerekend met een hoger bedrag dan voor de volgende zes maanden. Zie hierover artikel 4 van de Uitvoeringsregeling WNT 2018 en onze Q&A: https://www.topinkomens.nl/vraag-antwoord/vraag-en-antwoord/wat-is-het-bezoldigingsmaximum-voor-een-topfunctionaris-zonder-dienstbetrekking-v.a.-2016

    De WNT bepaalt niet voor niet-topfunctionarissen welk uurtarief er gehanteerd dient te worden. Alleen voor niet-topfunctionarissen in dienstbetrekking geldt wat de bezoldiging betreft een openbaarmakingsverplichting indien het toepasselijk WNT-bezoldigingsmaximum wordt overschreden.

Deze discussie is gesloten.