bezoldiging van niet gelieerde onderneming

Discussie gestart door RJCRJC .
Begonnen op . Geplaatst in categorie: Bezoldiging.

De structuur is als volgt: een persoon is in dienst van het management van de topholding van een bepaalde groep van vennootschappen. Hij is ook in dienst van één van de operationele dochters die onder de topholding valt. Deze dochter is WNT-plichtig.

De moeder is geen gelieerde onderneming in de zin van de WNT. Er is geen sprake van een “bottom up situatie’’.             Is het in deze situatie mogelijk om (i) de persoon in de functie van topfunctionaris bij de dochter WNT-instelling een bezoldiging toe te kennen in overeenstemming met de WNT,  te betalen door de dochter WNT-instelling en (ii) dezelfde persoon een bezoldiging toe te kennen, te betalen door de (niet-gelieerde in de zin van de WNT) moeder. De laatstgenoemde bezoldiging zou op geen enkele manier (deels) bekostigd worden door gemeenschapsgelden. Het zou dan in de geest van de WNT zijn dat beide bezoldigingen niet cumulatief meetellen voor de maximale bezoldiging in de zin van de WNT. Met andere woorden: art 2.1 lid 5 WNT (jo art. 8 beleidsregels WNT 2018) is in deze situatie niet van toepassing. Klopt dit?

 

Reacties

Deze discussie is gesloten.