Verlenging arbeidsovereenkomst

Discussie gestart door Kramer01Kramer01 .
Begonnen op . Geplaatst in categorie: Overgangsrecht.

Geachte heer, mevrouw,

Een voorzitter van de RvB is in dienst getreden met ingang van 1 januari 2013 op basis van een in oktober 2012 getekende arbeidsovereenkomst. De bezoldiging was in 2014 voor het eerst boven de sectorale norm, waardoor gebruik werd gemaakt van het overgangsrecht. In 2015 was de bezoldiging onder meer als gevolg van een vrijwillige verlaging onder de sectorale norm. In 2016 was de bezoldiging weer boven de norm.

Met ingang van 1 januari 2017 is de bestuurder op basis van een verlenging van de arbeidsovereenkomst aangebleven als bestuurder. Is de bestuurder nu gehouden om direct met ingang van 2017 aan de WNT-norm te voldoen of kan hij toch nog deels gebruik maken van het overgangsrecht?

Met vriendelijke groet, 

Reacties

  • De reactie van HelpdeskWNTHelpdeskWNT .
    Lid van de Redactie Min. BZKArray Reactie geschreven op .

    Artikel 7.3, negende lid, van WNT bepaalt dat het overgangsrecht vervalt bij verlenging van een dienstverband. Omdat er per 1 januari 2017 sprake is van verlenging van het dienstverband, dient de bezoldiging per die datum te voldoen aan het toepasselijke WNT bezoldigingsmaximum.

    Bij herbenoeming vervalt tevens het overgangsrecht, tenzij sprake is van een arbeidsovereenkomst of aanstelling met een onbepaalde looptijd dan wel een looptijd tot na de herbenoeming en de bezoldiging en de ontslaguitkering niet worden verhoogd. Zie de volgende Q&A op de website: https://www.topinkomens.nl/vraag-antwoord/vraag-en-antwoord/hoe-werkt-het-overgangsrecht-bij-herbenoemingen.
Deze discussie is gesloten.