Doorbelasting en bezoldiging

Discussie gestart door MarkvanOsMarkvanOs .
Begonnen op . Geplaatst in categorie: Sectorale onderwerpen.

Geachte heer, mevrouw,

 

Bij deze zou ik graag de volgende casus voorleggen.

 

Een onderwijsinstelling en een zorginstelling werken intensief samen en staan onder leiding van één en dezelfde bestuurder. Deze persoon is ingeschreven bij de KVK als bestuurder van de onderwijsinstelling en staat volledig op de loonlijst bij de zorginstelling. De betreffende persoon besteedt ongeveer 0,1 FTE aan het bestuur van de onderwijsinstelling, de verdere operationele gang van zaken is uitbesteed aan een tweetal directeuren. Ook de leden van het toezichthoudend orgaan zijn hetzelfde voor zowel de onderwijsinstelling als de zorginstelling en deze ontvangen de vergoeding voor hun werkzaamheden vanuit de zorginstelling.

 

Nu wordt er door de zorginstelling een doorbelasting gedaan aan de onderwijsinstelling voor 10% van de kosten voor de bestuurder en 50% van de kosten voor de toezichthouders. Deze vergoeding gaat direct van de onderwijsinstelling naar de zorginstelling en wordt door de onderwijsinstelling niet uitbetaald aan de bestuurder en/of toezichthouders (de bestuurders en toezichthouders ontvangen hun beloning dus volledig vanuit de zorginstelling). Volledigheidshalve meld ik nog dat de zorginstelling niet de bestuurder is van de onderwijsinstelling.

 

In mijn optiek dient de bestuurder, naast de twee directeuren die belast zijn met de operationele gang van zaken, voor de onderwijsinstelling als topfunctionaris te worden aangemerkt, enerzijds vanwege zijn formele rol als bestuurder, anderzijds doordat hij feitelijk 4 uur per week (0,1) fte besteedt aan het bestuur van de onderwijsinstelling. Als dit uitgangspunt juist is, richt de vraagstelling zich op het volgende:

  • Dient er een bedrag als bezoldiging te worden opgenomen voor deze bestuurder. Hij ontvangt namelijk geen bezoldiging vanuit de onderwijsinstelling (als dit zou moeten, vraag ik me op hoe dit past in het bezoldigingsbegrip). Indien dit zou moeten, zou ik graag weten op basis van welk wetsartikel of e.d. Deze vraag geldt vervolgens ook voor de toezichthouders.
  • Daarnaast geldt dat de klasse indeling voor de zorginstelling tot een hoger maximum leidt dan de klasse indeling van de onderwijsinstelling. Vervolgens is relevant dat de bestuurder een bezoldiging ontvangt van de zorginstelling die binnen het WNT maximum van de zorginstelling blijft. Het maximum van de onderwijsinstelling bedraagt 107K en de doorbelasting is ca 15K (10% van de totale beloning van de bestuurder). Hoe moet ik omgaan met het feit dat deze doorbelasting herrekend boven het WNT maximum van de onderwijsinstelling komt?

 

Ik hoop dat u mij kunt helpen met bovenstaande casus,

 

Alvast bedankt,

 

Met vriendelijke groet,

 

Mark van Os

Reacties

  • De reactie van HelpdeskWNTHelpdeskWNT .
    Lid van de Redactie Min. BZKArray Reactie geschreven op .
    Uw vraag met betrekking tot sectorale onderwerpen zoals onderwijs en zorg kunt u voorleggen aan respectievelijk ico@duo.nl of normeringtopinkomens@minvws.nl. Deze categorie wordt niet door de HelpdeskWNT gevolgd.
Deze discussie is gesloten.