Vergelijkende cijfers gewezen topfunctionaris (gemeentesecretaris ad-interim)

Discussie gestart door TomGTomG .
Begonnen op . Geplaatst in categorie: Topfunctionarissen.

Vraag: Welke bezoldigingsgegevens moet ik opnemen als vergelijkende cijfers bij een gewezen topfunctionaris ad-interim?


Concrete situatie:

1. In 2016 heeft de functionaris van 29/4 - 29/8 de functie van gemeentesecretaris ad-interim vervult.

2. van 30/8 - 31/12 was deze functionaris een gewezen topfunctionaris. Dit is ook zo toegelicht in de jaarrekening 2016

3. in 2017 wordt deze persoon als gewezen topfunctionaris toegelicht.

Vraag is hierbij hoe de vergelijkende cijfers opgenomen moeten worden. Dient hier alleen de periode dat deze persoon als gemeentesecretaris ad-interim werkzaam was opgenomen te worden of juist de periode dat hij als gewezen topfunctionaris was? Of dienen beide periodes opgenomen te worden in de vergelijkende cijfers?


Reacties

 • De reactie van HelpdeskWNTHelpdeskWNT .
  Lid van de Redactie Min. BZKArray Reactie geschreven op .

  Zie voor de beantwoording van uw vraag de invulinstructies bij tabel 1a onder 12 van het Verantwoordingsmodel 2017

   “Voor alle topfunctionarissen worden naast de gegevens over 2017 ook de gegevens over 2016 opgenomen indien deze gegevens waren opgenomen of hadden moeten worden opgenomen in de WNT-verantwoording 2016. Vult u gegevens in voor een topfunctionaris zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling? Ga voor het invullen van vergelijkende gegevens over 2016 dan als volgt te werk:

  • Indien de periode kalendermaand 1 t/m 12 eindigde en de periode vanaf kalendermaand 13 aanving in 2017, neemt u de gegevens over de periode kalendermaand 1 t/m 12 op in tabel 1b. In het deel ‘Gegevens 2016’ van tabel 1a volstaat u met een verwijzing naar tabel 1b.
  • Indien de periode kalendermaand 1 t/m 12 eindigde en de periode vanaf kalendermaand 13 aanving in 2016, vult u in het deel ‘Gegevens 2016’ aanvang en einde functievervulling in 2016 en de totale bezoldiging 2016 in (= de som van de bezoldiging in de perioden kalendermaand 1 t/m 12 en kalendermaand 13 e.v. in het kalenderjaar 2016). De rijen deeltijdfactor 2016 in fte, beloning plus belastbare onkostenvergoedingen en beloningen betaalbaar op termijn kunt u leeg laten.
  • Indien geheel 2016 al uitsluitend sprake was van functievervulling vanaf kalendermaand 13, vult u in tabel 1a in het deel ‘Gegevens 2016’ op de reguliere wijze de over 2016 gerapporteerde vergelijkende cijfers in zoals u ook voor leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking doet.”
  U dient zodoende beide periodes op te nemen in de vergelijkende cijfers.
Deze discussie is gesloten.