Topfunctionaris binnen een Gemeenschappelijke Regeling

Discussie gestart door Mia_LitjensMia_Litjens .
Begonnen op . Geplaatst in categorie: Topfunctionarissen.

In onze regio is een gemeenschappelijke regeling in het leven geroepen voor de inkoop van diensten binnen het sociaal domein. Het bestuur wordt gevormd door de portefeuillehouders van de aangesloten gemeenten en een secretaris, die wordt gekozen uit de gemeentesecretarissen van de aangesloten gemeentes. Al deze bestuursleden vervullen hun taken binnen de GR onbezoldigd.

De uitvoeringsorganisatie bestaat uit een manager en een aantal ambtenaren in dienst van de GR. Daarnaast worden medewerkers ingehuurd, die werkzaamheden verrichten voor de GR.

Mijn vraag is of naast de secretaris en de bestuursleden ook nog de manager moet worden aangemerkt als topfunctionaris voor de WNT en dus in de verantwoording moet worden meegenomen.

Reacties

Deze discussie is gesloten.