Nabetaling management fee

Discussie gestart door NAkyuzNAkyuz .
Begonnen op . Geplaatst in categorie: Bezoldiging.

Casus betreft topfunctionaris zonder dienstbetrekking.

Op basis van de Uitvoeringsregeling WNT kan een nabetaling over een eerdere periode (t-1) toegerekend worden aan die eerdere periode (t-1) als de bezoldigingscomponent eerder is ontstaan. Zonder toerekening van deze nabetaling komt men, in beginsel,  nu boven de WNT-norm in 2017. Na toerekening komt ben onder de WNT norm voor beide jaren (2017 en t-1).

Vraag 1: gaat dit goed volgens de WNT regels (ik denk het wel)

Vraag 2: moet deze nabetaling opgenomen een toegelicht worden in het verantwoordingsdocument 2017. Zo ja waar en hoe?

Alvast dank voor de reactie.

Reacties

  • De reactie van HelpdeskWNTHelpdeskWNT .
    Lid van de Redactie Min. BZKArray Reactie geschreven op .
    Op grond van artikel 3, tweede lid, van de Uitvoeringsregeling WNT kan een bezoldigingscomponent die betrekking heeft op een eerder kalenderjaar voor de toetsing aan het bezoldigingsmaximum worden toegerekend aan dat kalenderjaar. Dat is het geval voor zover het recht op de bezoldigingscomponent in een eerder kalenderjaar is ontstaan. Let op: Toerekening aan een eerder kalenderjaar mag niet alsnog tot een overschrijding van het individueel bezoldigingsmaximum in dat eerdere jaar leiden. Zie voor het antwoord op uw vraag met betrekking tot de openbaarmaking de volgende Q&A (die ook toepasbaar is op andere bezoldigingscomponenten dan de afkoop van vakantiedagen): https://www.topinkomens.nl/documenten/vragen-en-antwoorden/hoe-moet-worden-omgegaan-met-de-toerekening-van-de-afkoop-van-vakantiedagen-aan-een-kalenderjaar.
Deze discussie is gesloten.