Vergelijkende cijfers

Discussie gestart door markmark .
Begonnen op . Geplaatst in categorie: Topfunctionarissen.

Stel: Een topfunctionaris in dienstbetrekking is in de loop van 2016 uit dienst gegaan bij een instelling en is terecht opgenomen in het verantwoordingsmodel WNT 2016 van deze instelling.

In 2017 is deze topfunctionaris dus niet meer werkzaam voor deze instelling. Moet in het verantwoordingsmodel WNT 2017 de vergelijkende gegevens nog worden opgenomen over 2016 van deze topfunctionaris?

Reacties

  • De reactie van HelpdeskWNTHelpdeskWNT .
    Lid van de Redactie Min. BZKArray Reactie geschreven op .
    Indien de betreffende functionaris in het jaar 2017 in het geheel niet meer werkzaam is bij de betreffende instelling behoeven er geen gegevens van betrokken functionaris in de verantwoording over 2017 te worden opgenomen. Indien er echter sprake is van openstaande verplichtingen in het kader van de WNT (zoals een onverschuldigde betaling) dient dit alsnog in de verantwoording over 2017 te worden vermeld.
Deze discussie is gesloten.