Borgstellingsvergoeding

Discussie gestart door EllesTrompEllesTromp .
Begonnen op . Geplaatst in categorie: Bezoldiging.
Valt een borgstellingsvergoeding betaald door de instelling en ontvangen door bestuurders voor het in privé borg staan voor de bankfinanciering van de instelling onder de WNT?

Reacties

  • De reactie van HelpdeskWNTHelpdeskWNT .
    Lid van de Redactie Min. BZKArray Reactie geschreven op .
    Een borgstellingsvergoeding is geen bezoldiging in de zin van de WNT als het om een zakelijke borgstellingsvergoeding gaat. Daarvan is (gezien het arrest van de Hoge Raad van 25 juni 1986, ECLI:NL:HR:1986:BH6833) sprake als vaststaat dat een willekeurige derde hetzelfde risico voor dezelfde vergoeding zou aanvaarden. Als dat niet het geval is, gaat het mogelijk om een onzakelijke borgstellingsvergoeding welke wél als belastbaar loon in de zin van de Wet op de loonbelasting 1964 kan worden aangemerkt en dan vormt deze vergoeding wél bezoldiging in de zin van de WNT.
Deze discussie is gesloten.