Complexiteitspunten onderwijsinstelling

Discussie gestart door markstadhoudersmarkstadhouders .
Begonnen op . Geplaatst in categorie: Sectorale onderwerpen.

De op de WNT gebaseerde ‘Regeling bezoldiging topfunctionarissen OCW-sectoren’ (hierna: de Regeling) van de Minister van OC&W bevat criteria om te komen tot vaststelling van de bezoldigingsklasse waarin de WNT-topfunctionarissen van een onderwijsinstelling worden ingedeeld. Er zijn in de Regeling zeven bezoldigingsklassen opgenomen, A tot en met G. Daarbij is A de laagste klasse (bezoldigingsmaximum 2018 van € 111.000) en G de hoogste klasse (bezoldigingsmaximum 2018 van € 187.000).

Indeling in een van deze zeven klassen vindt plaats aan de hand van complexiteitspunten, die worden toegekend voor drie parameters, namelijk

-Totale baten (uitgedrukt in een driejaarsgemiddelde);

-Aantal bekostigde leerlingen of studenten (uitgedrukt in een driejaarsgemiddelde);

-Aantal binnen de instelling aanwezige onderwijssoorten of –sectoren. Het totaalaantal punten is minimaal 4 (klasse A) en maximaal 20 (klasse G).De berekening van het aantal complexiteitspunten aan de hand van de (bijlage van de) Regeling kan echter uitkomen boven de 20. Waar is vastgelegd dat indien dit het geval is, de instelling geacht wordt 20 complexiteitspunten te hebben en dat het aantal punten waarmee de 20 te boven wordt gegaan buiten beschouwing dient te blijven?

Reacties

  • De reactie van HelpdeskWNTHelpdeskWNT .
    Lid van de Redactie Min. BZKArray Reactie geschreven op .

    Uw vraag met betrekking tot sectorale onderwerpen zoals onderwijs en zorg kunt u voorleggen aan respectievelijk ico@duo.nl of normeringtopinkomens@minvws.nl. Deze categorie wordt niet door de HelpdeskWNT gevolgd.
Deze discussie is gesloten.