Toerekening aan uitkering wegens beëindiging van het dienstverband

Discussie gestart door jbhjbh .
Begonnen op . Geplaatst in categorie: Ontslag.

De arbeidsovereenkomst van een topfunctionaris wordt beëindigd in 2018. Vanaf november 2017 is hij vrijgesteld van werk. De werkgever spreekt af dat de door topfunctionaris gemaakte juridische kosten inzake zijn ontslag worden vergoed. Daarnaast mag de ontslagen topfunctionaris in 2018 een opleiding volgen als outplacementtraject naast de ontvangen wettelijke transitievergoeding.

Zijn de vergoedingen voor juridische kosten en de opleiding onderdeel van de bezoldiging en tellen deze daardoor als uitkering wegens beëindiging van het dienstverband aangezien de topfunctionaris vooruitlopend op de beëindiging van het dienstverband geen taken meer vervult?

Moet de uitkering wegens beëindiging van het dienstverband worden verantwoord in 2017 aangezien topfunctionaris vanaf november 2017 geen taken meer vervult? Is het geen probleem dat de bezoldiging (die aangemerkt wordt als uitkering wegens beëindiging van het dienstverband) dan deels wordt geprognosticeerd aangezien de arbeidsovereenkomst pas in mei 2018 wordt beëindigd?

Reacties

  • De reactie van HelpdeskWNTHelpdeskWNT .
    Lid van de Redactie Min. BZKArray Reactie geschreven op . ( april 2018 aangepast . )
    In artikel 4, derde lid, van de Uitvoeringsregeling WNT is bepaald onder welke voorwaarden de kosten van een outplacement traject en juridische bijstand niet meetellen als uitkering wegens beëindiging van het dienstverband. In het financieel verslaggevingsdocument over het boekjaar waarin de uitkering wegens beëindiging van het dienstverband heeft plaatsgevonden, wordt deze uitkering wegens beëindiging van het dienstverband verantwoord (zie artikel 5, vijfde lid, van de Uitvoeringsregeling). Op https://www.topinkomens.nl/documenten/richtlijnen/2017/09/19/verantwoordingsmodel-wnt-2017 kunt u terecht voor informatie betreffende de wijze waarop de verantwoording dient plaats te vinden.


Deze discussie is gesloten.