Openbaarmaking WNT middels deponering KVK

Discussie gestart door svanzonsvanzon .
Begonnen op . Geplaatst in categorie: Overig.
Een stichting wil de WNT gegevens (inclusief controleverklaring) openbaar maken middels deponering bij de KVK. Naar onze mening is dit toegestaan aangezien de gegevens dan openbaar toegankelijk en eenvoudig te vinden zijn. Tevens is het hierbij gewaarborgd dat de gegevens (minstens) 7 jaar online beschikbaar blijven.

Reacties

  • De reactie van HelpdeskWNTHelpdeskWNT .
    Lid van de Redactie Min. BZKArray Reactie geschreven op .

    Zoals aangegeven is het met ingang van 1 januari 2018 voor alle WNT-instellingen verplicht de WNT-verantwoording op een algemeen toegankelijke wijze op internet te publiceren voor een periode van tenminste zeven jaar. In het kader van transparantie moeten de WNT-gegevens  algemeen toegankelijk en eenvoudig te vinden zijn, zie hiervoor de informatie op de site www.topinkomens.nl over de openbaarmakingsplicht. Het deponeren van jaarstukken bij de Kamer van Koophandel volstaat niet, aangezien in dat geval geïnteresseerden inloggegevens moeten aanvragen en tevens moeten betalen voor het raadplegen van de jaarrekeningen. Dat voldoet niet aan het criterium van algemene toegankelijkheid.Deze discussie is gesloten.