Leidt wijziging parttime factor wel of niet tot openbaarmaking?

Discussie gestart door FritsKFritsK .
Begonnen op . Geplaatst in categorie: Bezoldiging.
Een niet topfunctionaris heeft tot 1-11-2016 een 1,0 fte aanstelling. Betrokkene heeft in 2016 een WNT inkomen (incl. alle componenten)  dat ruim € 10.000 beneden de voor hem geldende WNT norm blijft. Derhalve geen openbaarmakingsplicht in 2016. Met ingang van 1-11-2016 wordt dit een 0,2 fte aanstelling. In mei 2017 wordt echter de vakantietoeslag over de periode 1 juni 2016 t/m 31 mei 2017 uitbetaald. Voor een deel is deze vakantieuitkering gebaseerd op een 1,0 fte aanstelling (5 maanden: de periode 1 juni 2016 t/m oktober 2017) en voor een deel (7 maanden gedurende de periode 1-11-2016 t/m 31 mei 2017 op een 0,2 fte aanstelling. Alle overige arbeidsvoorwaarden wijzigen niet per 1-11-2016. Ook in 2017 blijft het WNT inkomen op basis van een 0,2 fte aanstelling beneden de WNT norm.

Echter vanwege het feit dat de vakantietoeslag (€ 5.200) slechts 1x per jaar in mei (2017) wordt uitbetaald overschrijdt betrokkene de voor hem geldende WNT norm in 2017 van
€ 36.200 (0,2 fte x € 181.000) met € 1.100. Indien echter mag worden uitgegaan van de opbouw vakantietoeslag behorende bij een 0,2 fte aanstelling zou betrokkene de WNT norm 2017 met € 2.100 onderschrijden en zou dit niet tot leiden openbaarmaking.

De uitbetaalde vakantieuitkering mei 2017 bedraagt € 5.200. De opgebouwde vakantieuitkering op basis van 0,2 fte in 2017 bedraagt € 2.000.

Is hier sprake van een niet bedoeld/voorzien effect dat ontstaat door een verlaging van de aanstellingsomvang? Namelijk openbaarmaking. Vraag is of hier sprake is van bovenmatigheid in de zin van de WNT, die in het kader van de WNT leidt tot openbaarmakingsplicht? Of is het zo dat hier sprake is van een niet bedoeld/beoogd effect dat ontstaat door verlaging van de aanstellingsomvang in het voorgaande jaar? En is de openbaarmakingsverplichting niet aan de orde, omdat overschrijding van de WNT norm door verlaging van de aanstellingsomvang in het voorgaande jaar een niet voorzien/bedoeld/beoogd effect is van de WNT. Graag hoor ik het standpunt in deze van het WNT forum.     


Met vriendelijke groet,

Frits  

Reacties

Deze discussie is gesloten.