onbelaste reiskostenvergoeding geen onderdeel norm topfunctionaris zonder dienstbetrekking

Discussie gestart door arjovanderknaaparjovanderknaap .
Begonnen op . Geplaatst in categorie: Bezoldiging.

Ik interpreteer https://www.topinkomens.nl/documenten/vragen-en-antwoorden/wat-wordt-onder-bezoldiging-verstaan-bij-een-topfunctionaris-zonder-dienstbetrekking dat de € 0,19 onbelaste reiskostenvergoeding die geen onderdeel uitmaakt van de hoogte van de norm voor de WNT van teen opfunctionaris in dienstbetrekking ook niet hoeft te worden meegenomen als vergoeding bij een topfunctionaris zonder dienstbetrekking. 

Reacties

  • De reactie van HelpdeskWNTHelpdeskWNT .
    Lid van de Redactie Min. BZKArray Reactie geschreven op .
    Bij het bepalen van de bezoldiging voor een topfunctionaris zonder dienstbetrekking wordt verstaan het honorarium of de vergoeding voor het vervullen van de functie door de topfunctionaris. Hieronder vallen alle kosten die de WNT-instelling vergoedt voor het vervullen van de functie, zoals reiskosten (ex BTW). Uit artikel 2a, tweede lid, aanhef en onder b, in combinatie met artikel 2, tweede lid, onderdeel e, van de Uitvoeringsregeling WNT volgt dat vergoedingen en verstrekkingen die tot de gerichte vrijstellingen, bedoeld in artikel 31a, tweede lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 (zoals de onbelaste reiskostenvergoeding van maximaal € 0,19, bedoeld in onderdeel a, onder 3º, van die bepaling) behoren, geen bezoldiging in de zin van de WNT vormen. Dit, zowel voor topfunctionarissen met als topfunctionarissen zonder dienstbetrekking.
Deze discussie is gesloten.