Bezoldiging bij detachering 2017-2018

Discussie gestart door WijnhoffWijnhoff .
Begonnen op . Geplaatst in categorie: Bezoldiging.

Topfunctionaris bij WNT instelling werkt per 1-1-2017 meer dan voltijd (120%).
100% bij eigen instelling.
20% op basis van detachering bij andere WNT instelling (topfunctionaris).


Situatie is mijns inziens als volgt:

100% topfunctionaris met dienstbetrekking
20% topfunctionaris zonder dienstbetrekking
Hoeft in 2017 niet samengevoegd te worden, maar dient afzonderlijk per instelling genormeerd te worden.

2018:
Ook de 20% dient inmiddels genormeerd te worden als ware met dienstbetrekking (>12 maanden).
Dient hierdoor inmiddels wel samengevoegd te worden. Gezamenlijke totale bezoldiging mag immers op basis van artikel 1.6a WNT niet boven de wettelijke norm liggen (100% dienstbetrekking).

Kan iemand mijn redenatie bevestigen of corrigeren?

Reacties

 • De reactie van HelpdeskWNTHelpdeskWNT .
  Lid van de Redactie Min. BZKArray Reactie geschreven op .

  In 2017 gold dat de bezoldiging van elke functie die onder de WNT valt afzonderlijk aan de WNT moet worden getoetst. Zie artikel 8 van de Beleidsregels WNT 2017 bij inwerkingtreding van de Evaluatiewet.

  Met ingang van 1 januari 2018 is dit gewijzigd. Artikel 1.6a van de WNT bepaalt namelijk dat indien een topfunctionaris met verschillende rechtspersonen/instellingen waarop de WNT van toepassing is een dienstbetrekking aangaat als topfunctionaris, de som van de bezoldigingen niet meer dan het toepasselijk WNT bezoldigingsmaximum mag bedragen.

  Zie ook de volgende Q&A: https://www.topinkomens.nl/vraag-antwoord/vraag-en-antwoord/moet-voor-toetsing-aan-het-bezoldigingsmaximum-de-bezoldiging-uit-topfuncties-bij-andere-wnt-instellingen-worden-opgeteld.

  Leidend is dus of er sprake is van een topfunctionaris in dienstbetrekking. Alleen in het geval de topfunctionaris in dienstbetrekking is bij verschillende WNT-instellingen én bij deze WNT-instellingen een functie als leidinggevende topfunctionaris vervult, moet de bezoldigingen opgeteld worden en mag de som van deze bezoldigingen niet meer bedragen dan het toepasselijk WNT bezoldigingsmaximum. Ingeval van detachering is er geen sprake van een topfunctionaris in dienstbetrekking.
Deze discussie is gesloten.