Ontslagvergoeding na overname

Discussie gestart door AccountantAccountant .
Begonnen op . Geplaatst in categorie: Ontslag.
Casus:  zorginstelling waar directeur werkzaam is wordt in loop van 2017 overgenomen (activa-passiva transactie). Na datum overname krijgt directeur van koper te horen dat hij geen directeur van de vestiging blijft en overbodig is. Directeur gaat met vaststellingsovereenkomst uit dienst en ontvangt hierbij een bruto bedrag. Er vindt tevens afrekening plaats van vakantiegeld, -vakantieuren en nog vergoeding van enkele maandsalarissen voor het niet in acht nemen van de opzegtermijn.

Vraag: valt de ontslagvergoeding, de uitbetaling van de maandsalarissen voor het niet in acht nemen van de opzegtermijn en de ontvangen gelden m.b.t. afrekening vakantiegeld en -uren voor het jaar 2017 voor de directeur onder het bezoldigingbedrag.

Reacties

  • De reactie van HelpdeskWNTHelpdeskWNT .
    Lid van de Redactie Min. BZKArray Reactie geschreven op .
    Een opsomming van de bezoldigingscomponenten die onder andere meetellen voor de WNT vindt u in artikel 2 van de Uitvoeringsregeling WNT. In artikel 4 van de Uitvoeringsregeling WNT zijn de vergoedingen omschreven die meetellen als uitkering wegens beëindiging van het dienstverband. Verder verwijzen wij naar de Q&A’s op de website www.topinkomens.nl over bezoldigingscomponenten en einde dienstverband/ontslagvergoeding.
Deze discussie is gesloten.