Contractovername

Discussie gestart door MagielKragtenMagielKragten .
Begonnen op . Geplaatst in categorie: Ontslag.

Is het bij een contractovername, zoals bedoeld in artikel 10a Beleidsregels WNT 2018,  doorslaggevend dat een topfunctionaris in dienst treedt bij een mobiliteitsbureau. Of is artikel 10a Beleidsregels WNT 2018 ook van toepassing op de situatie waarin het contract van een topfunctionaris wordt overgenomen door een reguliere werkgever, niet zijnde een mobiliteitsbureau (en aan alle overige voorwaarden van deze bepaling wordt voldaan)?  

Reacties

 • De reactie van HelpdeskWNTHelpdeskWNT .
  Lid van de Redactie Min. BZKArray Reactie geschreven op .
  In de toelichting op de beleidsregels van 2016 staat aangegeven dat dit artikel bedoeld is voor een medewerker die, ter voorkoming van onvrijwillig ontslag en de daaraan verbonden uitkeringsrechten, vrijwillig ontslag neemt en in dienst treedt van een mobiliteitsbureau. Het mobiliteitsbureau neemt de arbeidsrelatie van de medewerker over van de oorspronkelijke werkgever voor een aantal jaren met behoud van bestaande arbeidsvoorwaarden en pensioenopbouw. Gedurende de contractperiode begeleidt het mobiliteitsbureau de kandidaat vervolgens naar een andere functie. Dit artikel is dus niet bedoeld voor de overstap naar een reguliere werkgever.
 • De reactie van MagielKragtenMagielKragten .
  Reactie geschreven op .

  Blijkens de toelichting op de Beleidsregels WNT 2016 blijkt ook dat de meerwaarde van contractovername door een mobiliteitsbureau eruit bestaat dat 'onvrijwillige beëindiging van het dienstverband en de daaraan verbonden uitkeringsaanspraken wordt voorkomen' en ‘de voormalige werkgever na afloop van de contractperiode geen enkele verplichting meer heeft’. Met de contractovername door een andere werkgever dan een mobiliteitsbureau kan hetzelfde doel worden bereikt (geen onvrijwillig ontslag, geen uitkeringsaanspraken, geen verplichtingen nadien). Kan onder deze omstandigheden artikel 10a Beleidsregels toch van toepassing zijn op een dergelijke contractovername? Maakt het voor de beantwoording van de voormelde vraag nog uit de dat nieuwe werkgever betrokkene tijdens de contractovername in de gelegenheid stelt een opleiding te volgen en na afloop van de contractovername een vast dienstverband in het vooruitzicht stelt?


 • De reactie van HelpdeskWNTHelpdeskWNT .
  Lid van de Redactie Min. BZKArray Reactie geschreven op .
  Voor toepassing van art. 10a van de Beleidsregels WNT 2018 dient sprake te zijn van een contractovername waarbij het (mobiliteits)bureau de kandidaat naar een andere functie begeleidt. De overstap zoals u omschrijft betreft een reguliere overstap naar een andere organisatie waarbij een ontwikkeltraject wordt aangeboden. In dit geval kan geen beroep worden gedaan op art. 10a van de Beleidsregels WNT.
Deze discussie is gesloten.