Uitbetaling vakantietoeslag en overschrijding maximum WNT norm bij Topfunctionaris

Discussie gestart door LeoWennegerLeoWenneger .
Begonnen op . Geplaatst in categorie: Topfunctionarissen.
Een Topfunctionaris treedt uitdienst per 1 oktober 2018. In de maand mei 2018 zijn reeds de opgebouwde rechten vakantietoeslag over de afgelopen 12 maanden aan de topfunctionaris uitbetaald. De nieuwe opbouw van 4 maanden vakantietoeslag (mei - september) uit te betalen in de maand september 2018 leidt feitelijk tot 16 maanden uitbetaling vakantietoeslag in het kalenderjaar 2018 bij deze topfunctionaris (bij dienstverband tot 1 oktober 2018). Door deze uitbetaling van 16 maanden vakantietoeslag wordt het (naar rato herrekende) maximum wnt 2018 bij de Topfunctionaris overschreden. Leidt dit tot een financiele terugvordering ? Of is artikel 11 Beleidsregels WNT 2018 van toepassing en heeft deze WNT max. overschrijding dientengevolge cfm de WNT geen financiele implicatie (terugvordering). 

Reacties

 • De reactie van HelpdeskWNTHelpdeskWNT .
  Lid van de Redactie Min. BZKArray Reactie geschreven op .

  Op grond van artikel 3 lid 2 Uitvoeringsregeling WNT geldend van 01-01-2018 t/m heden is het mogelijk in afwijking van het eerste lid, een component van de bezoldiging die betrekking heeft op een eerder kalenderjaar dan waarin deze in de salarisadministratie wordt verwerkt dat deze wordt toegerekend aan het kalenderjaar waarop deze betrekking heeft. Dat is het geval als het recht op de bezoldigingscomponent in een eerder kalenderjaar is ontstaan. Indien hiermee een overschrijding van het toepasselijk bezoldigingsmaximum kan worden voorkomen hoeft er geen financiële terugvordering plaats te vinden. Toerekening aan een vorig jaar mag echter alleen indien dit geen overschrijding in het jaar veroorzaakt waaraan het wordt toegerekend.

  Let wel: de toerekening van een bezoldigingscomponent aan een eerder kalenderjaar heeft geen gevolgen voor de openbaarmakingsverplichting. De betreffende bezoldigingscomponent moet dus worden openbaargemaakt en gemotiveerd in de jaarstukken 2018.

  Zie ook onze Q&A: https://www.topinkomens.nl/documenten/vragen-en-antwoorden/hoe-moet-worden-omgegaan-met-de-toerekening-van-de-afkoop-van-vakantiedagen-aan-een-kalenderjaar   

  Aan de hand van de door u verstrekte informatie is niet vast te stellen of in deze casus sprake is van het overgangsrecht. Voor beantwoording van deze vraag kunt u de informatie op www.topinkomens.nl inzake het overgangsrecht raadplegen. Indien het overgangsrecht van toepassing is dan kunt u in artikel 11 van de beleidsregels WNT 2018 nog specifiek nalezen vanaf welk moment het overgangsrecht van toepassing is.
Deze discussie is gesloten.