Bezoldiging door WNT-instelling bekostigt uit privaat vermogen

Discussie gestart door MarkvanOsMarkvanOs .
Begonnen op . Geplaatst in categorie: Bezoldiging.
Beste lezer, 

Graag zou ik uw opinie horen over de casus waarin een onderwijsinstelling (WNT-instelling) de bezoldiging van haar bestuurder deels uit privaat vermogen wenst te bekostigen. De reden hiervan is gelegen in het feit dat de reguliere bezoldiging het bezoldigingsmaximum overstijgt (geen overgangsrecht van toepassing) en deze overschrijding wenst met te financieren uit bestaand privaat vermogen. 
Indien dit toegestaan is, dient de bezoldiging die betaald is met het privaat vermogen ook geheel niet te worden opgenomen in de WNT-verantwoording zoals deze in de jaarrekening komt? 

Alvast bedankt voor het meedenken!

Mark van Os

Reacties

  • De reactie van HelpdeskWNTHelpdeskWNT .
    Lid van de Redactie Min. BZKArray Reactie geschreven op .
    In art 2.1 lid 1 van de Wet normering topinkomens (hierna: WNT) is bepaald dat partijen geen bezoldiging overeenkomen die per kalenderjaar meer bedraagt dan de maximale bezoldiging. De maximale bezoldiging in 2018 bedraagt € 187.000,-. Er wordt geen onderscheid naar de oorsprong  - in dit geval bestaand privaat vermogen - van de bezoldiging gemaakt. De WNT staat de door u gesuggereerde constructie derhalve niet toe.
Deze discussie is gesloten.