Beloningsdeel van bezoldigigsmaximum

Discussie gestart door SusanneThomasSusanneThomas .
Begonnen op . Geplaatst in categorie: Bezoldiging.
In de WNT staat sinds 2015 alleen een total bezoldigingsmaximum. Hier stond in eerdere jaren onder de WNT I een uitsplitsing van de beloning, de vergoedingen van kosten en de voorziening beloningen betaalbaar op langere termijn. Voor 2015 is er in het wetsvoorstel aanpassing WNT in de toelichting nog een uitsplitsing gegeven. (144.108 belonging, 8.069 vaste en variabele kostenvergoedingen en 26.363 voorziening beloningen betaalbaar op lange termijn. Ik heb deze uitsplitsing (met name het beloningsdeel) ook nodig voor de jaren 2016, 2017 en 2018. Het overzicht op topinkomens.nl met de bezoldigingsmaxima geven alleen het total aan en niet de uitsplitsing.

Reacties

  • De reactie van HelpdeskWNTHelpdeskWNT .
    Lid van de Redactie Min. BZKArray Reactie geschreven op .

    Sinds de inwerkingtreding van de Wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT (in de wandelgangen geheten: WNT-2) per 1 januari 2016 bevat artikel 2.3, eerste lid, van de WNT alleen nog een totaalbedrag, dat vervolgens jaarlijks wordt geïndexeerd met het in het tweede lid van die bepaling bedoelde percentage. Er vindt sindsdien geen uitsplitsing van het bezoldigingsmaximum plaats omdat dit in het kader van de WNT niet meer relevant is. De drie onderdelen vormen immers communicerende vaten en een overschrijding op het ene onderdeel mag worden gecompenseerd door minder op een ander onderdeel te betalen, zolang de bezoldiging in totaliteit maar beneden het wettelijke bezoldigingsmaximum blijft.

    Gezien het vorenstaande is het derhalve niet duidelijk waarom u dient te beschikken over de voor de WNT niet meer relevante uitsplitsing.
Deze discussie is gesloten.