Topfunctionaris van WNT-instelling gedetacheerd vanuit andere WNT-instelling

Discussie gestart door PhilipSlebosPhilipSlebos .
Begonnen op . Geplaatst in categorie: Topfunctionarissen.

Onze organisatie heeft een voormalig directielid van één van onze bedrijfsonderdelen gedetacheerd bij een andere organisatie - die net als onze organisatie ook onder de toepassing van de WNT valt - waar deze persoon de functie van algemeen directeur bekleedt.

Deze persoon staat op onze loonlijst, maar wordt feitelijk betaald door die andere organisatie; wij factureren de salariskosten volledig door.

Bij onze organisatie viel dit voormalig directielid niet onder de definitie van topfunctionaris; hij gaf slechts leiding aan één van de organisatieonderdelen.

Bij de organisatie waar hij nu werkzaam is, is hij wel topfunctionaris. Bovendien komt zijn salaris boven de WNT-grens uit. 

Mijn vraag is nu: op wie rust nu de rapportageverplichting op grond van de WNT?

 • Ligt die bij onze organisatie, omdat de persoon bij ons op de loonlijst staat (en boven de WNT-grens uitkomt)
 • of ligt die verplichting bij de organisatie waar ons voormalig directielid nu als topfunctionaris werkzaam is?

Of wellicht bij beiden?

Reacties

 • De reactie van HelpdeskWNTHelpdeskWNT .
  Lid van de Redactie Min. BZKArray Reactie geschreven op .

  De instelling waar betrokkene anders dan op grond van een dienstbetrekking de functie als topfunctionaris vervult, moet dit in de WNT-verantwoording meenemen (ongeacht of het toepasselijke bezoldigingsmaximum wordt overschreden of niet; als het toepasselijke bezoldigingsmaximum overschreden wordt, is dat onverschuldigd betaald, voor zover die andere instelling die overschrijding niet kan motiveren).

  De betrokkene heeft formeel nog een dienstbetrekking met uw organisatie en staat daar als niet-topfunctionaris op de loonlijst. Ten aanzien van niet-topfunctionarissen moet de bezoldiging openbaar worden gemaakt voor zover die boven het bezoldigingsmaximum uitkomt. Alleen als uw organisatie op grond van die dienstbetrekking de volledige bezoldiging bij die andere instelling betaalt, dat wil zeggen inclusief het deel dat boven het bezoldigingsmaximum uitgaat, moet uw organisatie de bezoldiging eveneens openbaar maken. Dit hoeft dus niet voor zover de bezoldiging die uw organisatie betaalt aan die andere instelling niet boven het maximum uitkomt.
 • De reactie van PhilipSlebosPhilipSlebos . Senior controller
  Reactie geschreven op .

  Bedankt voor uw reactie. Naar aanleiding van de laatste passage wil ik opmerken dat onze organisatie de bezoldiging niet betaalt aan de andere instelling. De bezoldiging wordt door ons uitbetaald aan de betrokkene, en wordt door ons volledig in rekening gebracht bij de andere instelling.

  Blijft met deze toelichting het oordeel overeind, dat ook onze organisatie de bezoldiging openbaar dient te maken?

 • De reactie van HelpdeskWNTHelpdeskWNT .
  Lid van de Redactie Min. BZKArray Reactie geschreven op .

  Het antwoord blijft hetzelfde. Het gaat namelijk om de bezoldiging die uw organisatie betaalt, ongeacht of de betaling aan de andere organisatie of aan de betrokken functionaris plaatsvindt. Als u bezoldiging betaalt boven het bezoldigingsmaximum moet u dat openbaar maken op grond van artikel 4.1, tweede lid, WNT in combinatie met artikel 5a Uitvoeringsregeling WNT.

   

Deze discussie is gesloten.