Welke sectorale regeling van toepassing

Discussie gestart door JolynvanVuurenJolynvanVuuren .
Begonnen op . Geplaatst in categorie: Sectorale onderwerpen.
Een topfunctionaris is actief in een rechtspersoon die valt onder de WNT Zorg. Nu worden de onderwijsactiviteiten uit deze rechtspersoon gehaald en overgeheveld naar een aparte rechtspersoon. Beide behouden dezelfde topfunctionaris waarbij de activiteiten van deze persoon doorbelast worden vanuit de zorgstichting naar de onderwijsstichting. Onder welke WNT regeling valt deze topfunctionaris, danwel zijn er op de twee delen van de activiteiten verschillende sectorale WNT-normen van toepassing?

Reacties

  • De reactie van HelpdeskWNTHelpdeskWNT .
    Lid van de Redactie Min. BZKArray Reactie geschreven op .
    Vragen m.b.t. sectorale onderwerpen, zoals zorg of onderwijs, worden niet door de Helpdesk WNT gevolgd. U kunt uw vraag stellen via normeringtopinkomens@minvws.nl of ico@duo.nl.
Deze discussie is gesloten.