Onderbouwing parttimefactor bij gesplitste functie (topfunctionaris en medisch specialist)

Discussie gestart door H78H78 .
Begonnen op . Geplaatst in categorie: Sectorale onderwerpen.

In de praktijk komt het geregeld voor dat een topfunctionaris van een zorginstelling tevens een functie vervult als medisch specialist. In de praktijk wordt dan vaak contractueel een verdeling overeengekomen. Bijvoorbeeld 40% werkzaam als topfunctionaris en 60% werkzaam als medisch specialist.

Vervolgens doen zich twee varianten voor:

  1. In de eerste variant is er sprake van een gesplitste verloning. In dit geval blijkt dat parttimefactor uit het contract en uit de loonstaat en komen wij tot de conclusie dat deze mogen worden gevolgd en dat geen verder bewijs voor de parttimefactor nodig is
  2. In de tweede variant is er sprake van 1 verloning en blijkt de parttimefactor dus enkel uit het contract en niet uit een loonstaat. De vraag die hierbij opkomt is welk aanvullende bewijsstukken de zorginstelling dient te bewaren bij de administratie om de parttimefactor te onderbouwen? Of kan hier volstaan worden met de contractueel overeengekomen verdeling van de werkzaamheden en een uiteindelijke bevestiging hiervan door de RvT aan het einde van het jaar

Graag vernemen wij of het Ministerie van BZK zich kan vinden in de conclusie onder 1 en 2. Mocht dit niet het geval zijn dan vernemen wij graag welke aanvullende bewijsstukken noodzakelijk zijn?


Reacties

  • De reactie van HelpdeskWNTHelpdeskWNT .
    Lid van de Redactie Min. BZKArray Reactie geschreven op .
    Vragen m.b.t. sectorale onderwerpen, zoals zorg worden niet door de Helpdesk WNT gevolgd. U kunt uw vraag stellen via normeringtopinkomens@minvws.nl.
Deze discussie is gesloten.