Verwerking nabetaling op basis van art 11a

Discussie gestart door H78H78 .
Begonnen op . Geplaatst in categorie: Overgangsrecht.

Op basis van artikel 11a bestaat de mogelijkheid om in 2018 een nabetaling te doen over 2017 in verband met de wijziging van grondslag voor de afbouw van de bezoldiging. In veel gevallen hebben deze nabetalingen plaatsgevonden voor het aftekenen van de jaarrekening 2017 en is de nabetaling conform lid 5 van artikel 11a opgenomen in de bezoldiging 2017.

Indien de nabetaling in 2018 heeft plaatsgevonden na het aftekenen van de jaarrekening 2017 kom ik tot de conclusie dat conform lid 5 van artikel 11a deze nabetaling alsnog bij wet wordt aangemerkt als bezoldiging 2017.

Dit heeft naar mijn mening de volgende gevolgen:

  1. de nabetaling is in 2018 in de payroll verwerkt maar wordt aangemerkt als bezoldiging 2017 en mag dus niet worden opgenomen in de bezoldiging 2018
  2. de nabetaling moet worden opgenomen in de bezoldiging 2017 en aangezien hier geen rekening mee is gehouden in de WNT-verantwoording 2017 dienen de vergelijkende cijfers 2017 in de jaarrekening 2018 te worden aangepast en dient waar nodig foutherstel plaats te vinden
  3. indien het jaar 2018 het eerste jaar van afbouw is mag de herziene bezoldiging over 2017 (inclusief de nabetaling die in 2018 heeft plaatsgevonden) gehanteerd worden voor de berekening van het bezoldigingsmaximum in het eerste jaar van afbouw

Graag verneem ik of deze redenatie door het Ministerie van BZK wordt gevolgd?

Reacties

  • De reactie van HelpdeskWNTHelpdeskWNT .
    Lid van de Redactie Min. BZKArray Reactie geschreven op .
    Indien door de toepassing van artikel 11, tweede lid, Beleidsregels WNT 2018 een nabetaling plaatsvindt met betrekking tot 2017, wordt deze nabetaling op grond van het vijfde lid van deze bepaling voor de wet aangemerkt als bezoldiging in 2017 en niet als bezoldiging in 2018. Het uitgangspunt is dat bij de afbouw altijd wordt uitgegaan van de in de jaarrekening opgenomen gegevens. Er dient inderdaad foutherstel plaats te vinden, indien de nabetaling niet in de WNT-verantwoording 2017 is opgenomen. Indien foutherstel heeft plaatsgevonden dan is de bovenstaande redenering volgens ons dus inderdaad juist.
Deze discussie is gesloten.