Vergoeding voor geleden schade

Discussie gestart door RTurnvRTurnv .
Begonnen op . Geplaatst in categorie: Ontslag.

Uit artikel 2 van de uitvoeringsregeling WNT, te weten: https://wetten.overheid.nl/BWBR0035962/2019-01-01 blijkt dat uitkeringen en verstrekkingen tot vergoeding van in verband met het dienstverband geleden schade aan of verlies van persoonlijke zaken niet tot de reguliere bezoldiging worden gerekend.

Dat geldt eveneens voor uitkeringen en verstrekkingen tot vergoeding van materiële of immateriële schade of een tijdelijk of blijvend verlies van arbeids- of verdienvermogen ten gevolge van een dienstongeval of een beroepsziekte ( zie lid h artikel 2 uitvoeringsregeling WNT).

 Vraag:

Klopt het dat Artikel 4 van de uitvoeringsregeling WNT en het WNT forum echter niet is uitgesproken over het feit of vergoedingen voor geleden schade door betreffende medewerkers wel of niet moeten worden toegerekend aan de (maximale) beëindigingsvergoeding.

Tot zover hebben wij geen informatie of eerdere rechtspraak kunnen vinden die zich hier expliciet over uitspreekt.

Reacties

  • De reactie van HelpdeskWNTHelpdeskWNT .
    Lid van de Redactie Min. BZKArray Reactie geschreven op .
    Een uitkering is alleen een uitkering wegens beëindiging van het dienstverband als de oorzaak of aanleiding voor die uitkering gelegen is in het ontslag. Bij de in artikel 2, tweede lid, onderdelen g en h, van de Uitvoeringsregeling WNT genoemde uitkeringen en verstrekkingen ligt de oorzaak of aanleiding niet in het ontslag maar in arbeidsongeschiktheid of schade als gevolg van een (arbeids)ongeval of beroepsziekte of een vergelijkbare oorzaak. De door u genoemde uitkeringen zijn dus geen uitkeringen wegens beëindiging van het dienstverband. Ook niet, ingeval ze bij beëindiging van het dienstverband worden uitbetaald.


Deze discussie is gesloten.