Overplaatsing gedurende jaar naar functie topfunctionaris in relatie met IKB

Discussie gestart door WouterVoorzaatWouterVoorzaat .
Begonnen op . Geplaatst in categorie: Bezoldiging.

Oktober vorig jaar is één van onze topfunctionarissen gewisseld. We hebben er nu een die al vóór oktober 2018 binnen onze organisatie werkzaam was, maar niet als topfunctionaris.

We kennen binnen onze organisatie een Individueel Keuzebudget (IKB). Je kunt er voor kiezen het opgebouwde IKB gedurende het jaar te laten uitbetalen. Als je dat niet doet, wordt het opgebouwde saldo aan het einde van het kalenderjaar uitbetaald.

Dat laatste is ook gebeurd bij de huidige topkaderfunctionaris. Maar in die uitbetaling in december 2018 zit een groot deel IKB (over de periode januari 2018 tot oktober 2018) dat hij heeft opgebouwd toen hij nog geen topfunctionaris was. En dat, in onze ogen, niet meegenomen zou moeten worden in de rapportage over 2018.

Slaan wij de plank mis als we het deel IKB dat in december 2018 is uitgekeerd over de periode januari-oktober 2018, toen betrokkene nog geen topfunctionaris was, niet willen meenemen in de rapportage over de bezoldiging van deze topfunctionaris in 2018?


Reacties

  • De reactie van HelpdeskWNTHelpdeskWNT .
    Lid van de Redactie Min. BZKArray Reactie geschreven op .
    Het opgebouwde IKB dat betrekking heeft op maanden waarin deze betrokken functionaris niet als topfunctionaris heeft gewerkt, mag in dit geval inderdaad buiten beschouwing worden gelaten bij de vaststelling en verantwoording van de hoogte van de bezoldiging in de zin van de WNT. In dit geval wordt de hoogte van de bezoldiging naar rato berekend aan de hand van de maanden waarin gewerkt is als topfunctionaris. Mocht deze topfunctionaris echter gelijktijdig een andere niet-topfunctie binnen dezelfde WNT-instelling vervullen, dan telt de bezoldiging voor de niet-topfunctie ook mee als bezoldiging in de zin van de WNT.
Deze discussie is gesloten.