Verschil uitvoeringsregeling 2018 en verantwoordingsmodel 2018

Discussie gestart door DDavelaarDDavelaar .
Begonnen op . Geplaatst in categorie: Bezoldiging.
In de uitvoeringsregeling 2018 staat vermeld dat alleen topfunctionarissen met een bezoldiging hoger dan € 1.500 hoeven te worden toegelicht. In het verantwoordingsmodel 2018 staat hierbij echter een bedrag van € 1.700 vermeld (zijnde de vrijwilligersvergoeding welke m.i.v. 1-1-2019 is verhoogd). Wij gaan er vanuit dat het verantwoordingsmodel op dit punt de onjuiste informatie bevat en dat de ondergrens voor 2018 derhalve € 1.500 bedraagt. Klopt dit?

Reacties

 • De reactie van HelpdeskWNTHelpdeskWNT .
  Lid van de Redactie Min. BZKArray Reactie geschreven op .
   

  In artikel 5, lid 1 en 4 van de Uitvoeringsregeling 2018 staat vermeld dat alleen de bezoldiging van topfunctionarissen met een bezoldiging hoger dan € 1.700 in het verslaggevingsdocument moet worden vermeld. In artikel 5 lid 3 van de Uitvoeringsregeling WNT staat vermeld dat van iedere topfunctionaris van wie de bezoldiging €1.700 of minder bedraagt, de naam en functie vermeld dient te worden. Dit komt overeen met het Verantwoordingsmodel 2018. Voor de volledigheid treft u de linken naar de Uitvoeringsregeling en het Verantwoordingsmodel aan.

   
 • De reactie van DDavelaarDDavelaar .
  Reactie geschreven op .

  Beste heer, mevrouw,


  ik denk dat u op de onjuiste uitvoeringsregeling heeft gefilterd. Dit zou de uitvoeringsregeling geldend van 1-1-2018 t/m 31-12-2018 moeten zijn. Deze regeling vermeld het bedrag van € 1.500. Naar onze mening is dit ook het logische bedrag om dat de vrijwilligersvergoeding pas vanaf 2019 is verhoogd naar € 1.700. Ik zie uw reactie hierop graag tegemoet, aangezien ik verwacht dat dit tot verwarring gaat leiden.

 • De reactie van HelpdeskWNTHelpdeskWNT .
  Lid van de Redactie Min. BZKArray Reactie geschreven op .
   

  Per abuis is in de eerdere link de Uitvoeringsregeling van 2019 opgenomen. Ook in de Uitvoeringsregeling van 2018 staat echter € 1.700 in artikel 5 als grensbedrag vermeld voor openbaarmaking van WNT-gegevens. Waarschijnlijk heeft u de versie van de Uitvoeringsregeling 2018 die op d.d. 1 mei 2017 bekend werd gemaakt als uitgangspunt genomen. Hierin stond inderdaad nog het voorstel van € 1.500 als grensbedrag voor openbaarmaking vermeld. In december 2017 is de openbaarmakingsverplichting in de Uitvoeringsregeling 2018 op dit punt gewijzigd in € 1.700.

  Voor nadere informatie verwijs ik u ook naar de Q&A https://www.topinkomens.nl/vraag-antwoord/vraag-en-antwoord/wat-is-de-openbaarmakingsplicht op de site www.topinkomens.nl. Op deze site treft u de meest recente en actuele informatie aan betreffende de WNT.


Deze discussie is gesloten.