Anticumulatie

Discussie gestart door RTurnvRTurnv .
Begonnen op . Geplaatst in categorie: Bezoldiging.

Op basis van de voorgaande discussie in het forum, is de vraagstelling nader geconcretiseerd.

Vraag 1:

Een bestuurder (topfunctionaris) verlengt per 15 september 2018 zijn dienstbetrekking. Betekent dit dat vanaf 15 september 2018 de anticumulatiebepaling van artikel 1.6a WNT van toepassing is op het geheel van de dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris? Met andere woorden de bezoldiging van beide dienstbetrekkingen voor de periode  15 september 2018 tm 31 december 2018 dient te worden afgezet tegen het bezoldigingsmaximum? Of is de anticumulatiebepaling van artikel 1.6a WNT dan van toepassing voor heel 2018 (1 januari 2018 t/m 31 december 2018) op het geheel van beide dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris?

 

Vraag 2:

Kan worden aangegeven hoe de maximale toegestane bezoldiging wordt bepaald als er sprake is van de anticumulatiebepaling vanaf de datum dat het contract wordt verlengt? In hoeverre moet er rekening worden gehouden met een periode correctie naar rato van het aantal gewerkte dagen vanaf de periode dat er sprake is van een cumulatie van leidinggevende dienstbetrekkingen?

Reacties

 • De reactie van HelpdeskWNTHelpdeskWNT .
  Lid van de Redactie Min. BZKArray Reactie geschreven op .

  Antwoord op vraag 1

  Als op enig moment in een kalenderjaar (zijnde 2018 of een later jaar) artikel 1.6a WNT van toepassing wordt, dan geldt die bepaling voor dat volledige kalenderjaar.

  Antwoord op vraag 2

  De extra toets op grond van artikel 1.6a WNT geldt voor de bezoldiging over het gehele kalender­jaar. De totale bezoldiging (som van de bezoldigingen bij de verschillende WNT-instellingen) van de leidinggevende topfunctionaris mag in het betreffende kalenderjaar niet hoger zijn dan het algemeen bezoldigingsmaximum of een eventueel individueel toepasselijk hoger bezoldigings­maximum voor dat kalenderjaar. Dit algemeen bezoldigingsmaximum wordt niet naar rato gecorrigeerd indien de topfunctionaris minder uren/kalenderdagen heeft gewerkt. Eventuele overschrijding van het bezoldigingsmaximum moet in mindering worden gebracht op de meest recent overeengekomen bezoldiging. Deze toets aan het algemeen bezoldigingsmaximum dient te worden uitgevoerd in aanvulling op de toets aan het individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum als topfunctionaris van de WNT-instelling.

  Verdere informatie kunt u vinden bij deze Q&A op de website:  https://www.topinkomens.nl/vraag-antwoord/vraag-en-antwoord/moet-met-ingang-van-1-januari-2018-voor-toetsing-van-een-topfunctionaris-aan-het-bezoldigingsmaximum-de-bezoldiging-uit-de-functie-als-topfunctionaris-bij-andere-wnt-instellingen-worden-opgeteld

Deze discussie is gesloten.