Plaatsvervangend Griffier

Discussie gestart door TvdDTvdD .
Begonnen op . Geplaatst in categorie: Topfunctionarissen.

Onze gemeente heeft als topfunctionarissen vanzelfsprekend een secretaris en een griffier. Sinds november 2018 hebben wij ook een medewerker van de afdeling concernzaken benoemd tot raadsadviseur/plaatsvervangend griffier voor 21,6 uur die ondersteunende werkzaamheden uitvoert en invalt waar nodig. De rest van de werkzaamheden voert hij als niet-topfunctionaris uit. Mijn vraag aan u is: Hoe verwerk ik dit in de WNT verantwoording? Is dit een extra topfunctionaris en zo ja, neem ik dan zijn volledige salaris op in de verantwoording of alleen het gedeelte van 21,6 uur?

Reacties

  • De reactie van HelpdeskWNTHelpdeskWNT .
    Lid van de Redactie Min. BZKArray Reactie geschreven op .

    Bij de provincies en gemeenten worden alleen de secretarissen en griffiers als topfunctionaris aangemerkt.

    Voor zover een functionaris de functie van griffier volgens officieel benoemingsbesluit, aanstellingsbesluit of andere overeenkomst feitelijk waarneemt (daadwerkelijk uitvoert), moet die functionaris als griffier en derhalve als topfunctionaris worden beschouwd, maar alleen gedurende de periode van de waarneming. In die periode is de WNT volledig van toepassing op deze functionaris (inclusief de normering van nevenwerkzaamheden en de openbaarmakingsverplichtingen).  

    Indien er geen sprake is van werkzaamheden als griffier en slechts ondersteunende taken worden uitgevoerd door de plaatsvervangend griffier, dan is er geen sprake van een topfunctionaris. Indien er incidenteel wordt ingevallen door de plaatsvervanger bij afwezigheid van de griffier, dan is er eveneens geen sprake van een functionaris die werkzaam is als griffier in de zin van de WNT. Er is in die gevallen derhalve geen sprake van een topfunctionaris zoals bedoeld in de WNT.
Deze discussie is gesloten.