Vergoeding juridische kosten

Discussie gestart door ElbertElbert .
Begonnen op . Geplaatst in categorie: Bezoldiging.
Een vergoeding voor juridische kosten wordt niet meegeteld bij de berekening van een beëindigingsvergoeding maar als bezoldiging aangemerkt. In onderhavige casus is sprake van een substantieel bedrag aan juridische kosten. Deze kosten zijn voor het overgrote deel vóór 2019 gemaakt, ook de onderhandelingen over het vergoeden door de WNT-instelling van deze kosten dateren van voor 2019. Als partijen in 2019 tot overeenstemming over de beëindiging van het dienstverband en daarmee ook over de vergoeding van deze kosten, moeten deze kosten dan als bezoldiging 2018 of 2019 worden aangemerkt?

Reacties

Deze discussie is gesloten.