Vergelijkende cijfers WNT niet gecontroleerd

Discussie gestart door CHoornstraCHoornstra .
Begonnen op . Geplaatst in categorie: Topfunctionarissen.
De vergelijkende cijfers van de topfunctionaris in de 2018 WNT-verantwoording zijn niet gecontroleerd door de voorgaande accountant. Hoe hier nu mee om te gaan? De cijfers van deze topfunctionaris wel in de 2018-verantwoording opnemen en dan in de controleverklaring hier melding van maken (of afwijkend oordeel) of de gegevens 2017 helemaal niet opnemen in de 2018-verantwoording.

Reacties

  • De reactie van HelpdeskWNTHelpdeskWNT .
    Lid van de Redactie Min. BZKArray Reactie geschreven op .

    We nemen op basis van de vraagstelling aan dat er sprake is van een instelling die zowel in 2017 als in 2018 onder de WNT viel en waarop geen vrijstelling inzake de openbaarmaking van de WNT-gegevens van toepassing was. Op grond van artikel 5, tweede lid, Uitvoeringsregeling WNT is de onderhavige instelling verplicht om de vergelijkende cijfers uit kalenderjaar 2017 op te nemen in de WNT-verantwoording over kalenderjaar 2018. Het niet opnemen van deze vergelijkende cijfers is derhalve geen optie. Op grond van artikel 1.7 WNT is de instelling verplicht om de WNT-verantwoording over beide kalenderjaren door de accountant te laten controleren. Indien de WNT-gegevens over 2017 niet door de toenmalige accountant zijn gecontroleerd, moet de huidige accountant die gegevens alsnog controleren in het kader van de controle van de WNT-verantwoording over 2018.

Deze discussie is gesloten.