Welke bezoldiging verantwoorden bij niet top functie en opvolgende topfunctionarisschap.

Discussie gestart door DianevanSommerenDianevanSommeren .
Begonnen op . februari 2019 aangepast Geplaatst in categorie: Bezoldiging.

Een ambtenaar vervult een aantal maanden een niet top functie en wordt daarna benoemd bij dezelfde WNT instellling als topfunctionaris. 

Mijns inziens dient:

1. De bezoldiging van de niet top functie getoetst te worden aan het bezoldigingsmaximum gedurende dat aantal maanden.

2. De bezoldiging van de periode van topfunctionaris getoetst te worden aan het bezoldigingsmaximum gedurende dat aantal maanden.

3. De som van die twee bezoldigingen getoetst te worden aan het bezoldiginsmaximum voor het hele jaar.

Is deze zienswijze correct?

Wat dient er in het WNT verantwoordingsmodel gemeld te worden?

Is de aanvang en einde functievervulling alleen de periode van topfunctionaris?

Of toch het hele jaar van zowel niet top functie als topfunctionaris?

Welke bezoldiging? Is bezoldiging 3 (de som van) de juiste om te verantwoorden?

Is het individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum wat verantwoord dient te worden in het model alleen voor de periode van de topfunctie of toch voor het hele jaar?

Ik zie het antwoord tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Diane van Sommeren

Gemeente Nijmegen

Reacties

Deze discussie is gesloten.