WNT gegevens voorgaande jaren, foutenherstel?

Discussie gestart door MaartenKMaartenK .
Begonnen op . Geplaatst in categorie: Overig.
Stel dat een organisatie erachter komt dat ze WNT-plichtig is, aangezien bepaalde opbrengsten toch kwalificeren toch als subsidie. Inmiddels is de organisatie aangemeld bij het register. Hierop is echter nog geen reactie ontvangen, anders dan bevestiging aanmelding.
  
Hoe om te gaan met de voorgaande jaren? Hierbij zijn controleverklaringen ontvangen bij de jaarrekeningen, maar uiteraard zonder WNT. De bezoldigingen zijn als totaal toegelicht in de jaarrekening en blijven ruim onder de maxima. Moeten voorgaande jaren worden aangepast uhv foutenherstel?

Reacties

 • De reactie van HelpdeskWNTHelpdeskWNT .
  Lid van de Redactie Min. BZKArray Reactie geschreven op .

  Indien een organisatie over eerdere jaren geen WNT-verantwoording heeft opgesteld terwijl zij hiertoe wel verplicht was, is dit een overtreding van de WNT. Dit dient hersteld te worden aangezien niet voldaan is aan de openbaarmakingsverplichting.

  De accountant die dit constateert dient deze overtreding te melden aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op de voorgeschreven wijze. Zie de ingevoegde link https://www.topinkomens.nl/melden/accountants.

  Indien mogelijk verdient het de voorkeur om met de accountantsmelding van de overtreding de jaarrekening waarin het bovengenoemde foutherstel heeft plaatsgevonden meteen mee te sturen, zodoende kan de toezichthouder meteen beoordelen of de overtreding correct is hersteld.

  Indien het niet mogelijk is het uitgevoerde foutherstel mee te sturen met de accountantsmelding, zal de toezichthouder de WNT-instelling verzoeken deze overtreding te herstellen door in de eerstkomende jaarrekening de WNT-verantwoording over de ontbrekende jaren op te nemen aanvullend op de WNT-verantwoording van het betreffende jaar waarop de jaarrekening ziet.
Deze discussie is gesloten.